Ogólnoplanetarne obserwatorium cząstek promieniowania kosmicznego CREDO – pakiet prasowy

11 września 2019

W związku z formalnym ukonstytuowaniem projektu ogólnoplanetarnego obserwatorium cząstek promieniowania kosmicznego CREDO, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie przygotował tematyczny pakiet prasowy dotyczący zagadnień związanych z projektem i promieniowaniem kosmicznym. Znajdują się w nim następujące materiały:

Materiały zawarte w pakiecie prasowym są przeznaczone do bezpłatnego wykorzystania w mediach, w całości lub we fragmentach (także przeredagowanych).

W sprawach związanych z projektem CREDO i problematyką promieniowania kosmicznego dziennikarze mogą się kontaktować z osobami wymienionymi w wykazie na końcu niniejszej informacji prasowej.

[PDF]

Kontakt:

dr hab. Piotr Homola, prof. IFJ PAN
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 12 662 8341
email: piotr.homola@ifj.edu.pl