Zdjęcia

Niezwykle rzadki rozpad mezonu pięknego Bs0 na dwa miony, zarejestrowany w 2016 roku w detektorze LHCb w CERN pod Genewą. Na powiększeniu u dołu widać, że punkt rozpadu znajdował się 17 mm od miejsca zderzenia dwóch protonów. (Źródło: IFJ PAN, CERN, The LHCb Collaboration)

Zdjęcia mikroskopowe powierzchni pokrytej wyraźnie rozseparowanymi nanowyspami dwukrzemku europu (po lewej) oraz nanowyspami stykającymi się ze sobą (po prawej). (Źródło: IFJ PAN)

Struktura stykających się nanowysp dwukrzemku europu na podłożu z krzemu.
(Źródło: IFJ PAN)

W rozpadach barionów pięknych Lambda b wykryto pierwsze różnice między powszechną, barionową materią a jej antymaterialnymi odpowiednikami. Na zdjęciu zespół eksperymentu LHCb przy detektorze. (Źródło: CERN, The LHCb Collaboration)

Jak surfer z falą, tak proton może się sprzęgać z wibracjami jądra atomowego. Na zdjęciu w roli protonu pęcherzyk powietrza graficznie wyciągnięty spod powierzchni wody.
(Źródło: IFJ PAN, jch)

Interpunkcja pełni w języku równie ważną rolę co słowa, ujawniają analizy multifraktalne przeprowadzone w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. (Źródło: IFJ PAN)

Prawdopodobieństwo wystąpienia wyrazu (oś pionowa) w zależności od jego rzędu (oś pozioma) w różnojęzycznych dziełach literatury światowej. Zagadkowe odchylenie od prostej, widoczne na jaśniejszych wykresach dla małych rzędów, znika po uwzględnieniu interpunkcji (wykresy ciemniejsze). (Źródło: IFJ PAN)

Jądra atomowe pierwiastków nie zawsze są kuliste, jak na górnym rysunku. Przy większej liczbie protonów i neutronów jądro może być w różnym stopniu wydłużone lub skrócone wzdłuż jednej, dwóch, a nawet trzech osi. Ten ostatni przypadek, pokazany w prawym dolnym rogu, jest nazywany superdeformacją trójosiową. (Źródło: IFJ PAN)

Jądra atomowe pierwiastków nie zawsze są kuliste, jak na górnym rysunku. Przy większej liczbie protonów i neutronów jądro może być w różnym stopniu wydłużone lub skrócone wzdłuż jednej, dwóch, a nawet trzech osi. Ten ostatni przypadek, pokazany w prawym dolnym rogu, jest nazywany superdeformacją trójosiową. (Źródło: IFJ PAN)

Produkcja mezonów i antymezonów D0 w wyniku oddziaływań gluonów g. Po lewej mechanizm powstawania pojedynczej pary, po prawej - narodziny dwóch par.
(Źródło: IFJ PAN)

Podczas ultraperyferycznych zderzeń jąder ołowiu w akceleratorze LHC może dojść do sprężystych zderzeń fotonów.
(Źródło: IFJ PAN)

Ciekłe kryształy typu SmE mają inną budowę niż dotychczas zakładano (Źródło: IFJ PAN)

Obserwatorium promieniowania gamma HAWC

Widok 2/3 całego nieba w promieniowaniu gamma bardzo wysokich energii zarejestrowany przez HAWC

Zbliżenie na jeden z obszarów emisji gamma w Drodze Mlecznej

Artystyczna wizja procesu emisji promieniowania gamma z wielkiego obłoku molekularnego otaczającego centrum Galaktyki bombardowanego przez wysokoenergetyczne protony pochodzące z okolic centralnej czarnej dziury.

Symulacja komputerowa rzadkiego rozpadu mezonu Bs na parę mionów J/psi oraz fi w detektorze LHCb w ośrodku CERN pod Genewą. (Źródło: CERN)

Multifraktalność dzieł literackich
(Źródło: IFJ PAN)

„Finneganów tren” poddany analizie multifraktalnej (Źródło: IFJ PAN)

Sekwencje długości zdań wyrażonych liczbą wyrazów w czterech dziełach literackich, reprezentatywnych dla różnego stopnia ich kaskadowego charakteru (Źródło: IFJ PAN)

Nowa odmiana tlenku żelaza (Źródło: IFJ PAN)

Budynek Centrum Cyklotronowego Bronowice (Źródło: IFJ PAN)

Rozrost obszarów skrystalizowanych oraz ich numeryczna analiza (Źródło: IFJ PAN)

Przykładowe wykresy analiz multifraktalnych (Źródło: IFJ PAN, NASA/GSFC/SDO)

Zaćmienie Słońca 23 października 2014
(Źródło: Tom Ruen)

Wykres analizy multifraktalnej zmienności liczby plam słonecznych (Źródło: IFJ PAN, NASA/GSFC/SDO)

Schemat budowy detektora ATLAS. Ludzkie sylwetki dają wyobrażenie o rozmiarach urządzenia (CERN)

Wnętrze detektora ATLAS przy akceleratorze LHC w ośrodku CERN pod Genewą (CERN)

Wąskie strumienie cząstek (dżety) zarejestrowane w detektorze ATLAS w pojedynczym zderzeniu jąder ołowiu (CERN)

Wielki Obłok Magellana z mapą emisji gamma (H.E.S.S.)

Fantom w eksperymencie MATROSHKA osłonięty obudową imitującą właściwości ochronne skafandra kosmicznego (DLR)

Fantom eksperymentu MATROSHKA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (NASA)

Budowa wewnętrzna fantomu użytego w eksperymencie MATROSHKA (DLR)

Wizualizacja przyszlego European Spallation Source (ESS)

Spektrometr promieniowania gamma AGATA

Dwa modele jądra atomowego węgla 12C