Europejskie Źródło Spalacyjne ESS otrzymuje status Konsorcjum na Rzecz Europejskiej Struktury Badawczej (ERIC, European Research Infrastructure Consortium)

20 sierpnia 2015

ESS Press Photos

Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzję w tej sprawie Komisja Europejska podjęła 19.08.2015. Decyzja wchodzi w życie 28.08.2015. Tym samym ESS staje się międzynarodową organizacją o jednolitym statusie prawnym dla wszystkich krajów członkowskich UE.

Status ten umożliwi sprawne zrealizowanie projektu budowy tego najsilniejszego na świecie źródła neutronów we współpracy z instytucjami partnerskimi w krajach UE.

[Oficjale doniesienie prasowe ESS (PDF)]

Kontakt:

Julia Öberg
Press Officer
tel. +46 46 888 33 11, +46 721 79 23 11
email: julia.oberg@esss.se

Informacje na stronie ESS:
https://europeanspallationsource.se/article/european-commission-establishes-ess-european-research-infrastructure-consortium