Wmurowanie kamienia węgielnego podkreśla naukowe znaczenie ESS

9 października 2014 · Lund, Szwecja

Wizualizacja przyszlego European Spallation Source (ESS). (Źródło: ESS)

Dzisiaj kilkuset członków europejskiej społeczności naukowej zebrało się w Lund (Szwecja) na placu budowy Europejskiego Źródła Spalacyjnego (European Spallation Source - ESS) na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. To ważne wydarzenie upamiętnia zarówno położenie fundamentów nowego ośrodka badawczego, którego budowa właśnie się zaczęła, jak i początek nowej epoki badań naukowych w Europie.

ESS jest organizacją utworzoną przez konsorcjum narodów europejskich, zjednoczonych w dziele zaprojektowania i zbudowania jednego z największych w Europie obiektów infrastruktury naukowej. Dzisiejsze wydarzenie poprzedzone zostało ceremonią „pierwszego wbicia łopaty” (groundbreaking) na początku września bieżącego roku, kiedy to Szwecja i Dania, kraje-gospodarze ESS, ogłosiły ustanowienie politycznego i ekonomicznego partnerstwa europejskiego dla tego przedsięwzięcia.

„ESS jest wielką infrastrukturą naukową, której projekt wypracowano aby sprostać zapotrzebowaniu na urządzenia przekraczające potencjał pojedynczych krajów lub instytucji ze względu na zakres zastosowań i złożoność” mówi Jim Yeck, Dyrektor Generalny ESS i dodaje „W budowę ESS są zaangażowani naukowcy i inżynierowie z całego świata”.

Po dwu dziesięcioleciach rozwijania coraz bardziej wyrafinowanych projektów technicznych uczeni, inżynierowie, menadżerowie i wykonawcy rozpoczęli budowę najpotężniejszego w świecie źródła neutronów. ESS dostarczy narzędzi poznawczych, które umożliwią dokonanie kolejnych ważnych odkryć w obszarze nanotechnologii, nauk o życiu i środowisku (life sciences), farmakologii, inżynierii materiałowej i fizyki doświadczalnej. Jest oczywiste, że ESS, zarówno dzięki prowadzonym tam badaniom jak też procesowi budowy samego urządzenia, będzie ekonomicznym motorem dla całej Europy.

Udział Polski w ESS wynika z naszej chęci aby w Unii Europejskiej być równoprawnym partnerem, zasad polityki naukowej zmierzającej do osiągnięcia przez polską naukę światowego poziomu oraz z potencjału intelektualnego polskich uczonych i techników. „Inżynierowie i technicy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN uczestniczą w najbardziej ambitnych inwestycjach dla nauki w Europie. Nasi uczeni powinni mieć możliwość pracy w najlepszych zespołach i na urządzeniach najwyższej światowej rangi” mówi prof. Marek Jeżabek, dyrektor IFJ PAN.

Pierwsze neutrony mają pojawić się w 2019 roku. Rozpoczęcie eksperymentów zaplanowano na początek roku 2023. Koszt ESS został skalkulowany na 1843 mln Euro.

[PDF]

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z:
Allen Weeks, Head of Communications and External Relations, allen.weeks@esss.se
+46 46 888 31 52.

Informacje, zdjęcia oraz rysunki znajdują się na: www.europeanspallationsource.se