Najnowsze artykuły

Kreacja bez kontaktu w zderzeniach jąder ołowiu i złota

29 kwietnia 2021

Gdy rozpędzone niemal do prędkości światła jony ołowiu lub złota wpadną na siebie w czeluściach europejskich bądź amerykańskich akceleratorów, na ułamki sekund tworzy się plazma kwarkowo-gluonowa, a nawet jej „koktajl” doprawiony innymi cząstkami. Zdaniem naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, dane eksperymentalne wskazują, że na arenie wydarzeń są tu obecni jeszcze inni, dotychczas niedoceniani aktorzy: fotony. Ich zderzenia prowadzą do emisji pozornie nadmiarowych cząstek, których obecności nie potrafiono wyjaśnić.

więcej

Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN na krakowskim synchrotronie

31 marca 2021

Niewiele związków jest dziś równie istotnych dla przemysłu i medycyny co ditlenek tytanu. Mimo różnorodności i popularności zastosowań, część zagadnień związanych z budową powierzchni materiałów tworzonych z tego związku i zachodzącymi w niej procesami wciąż pozostaje niejasnych. Niektóre ze swoich tajemnic ditlenek tytanu właśnie odsłonił przed naukowcami z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. W swoich badaniach po raz pierwszy wykorzystali oni synchrotron SOLARIS.

więcej

HAWC: Czy fotony o ekstremalnych energiach pochodzą z największego akceleratora Galaktyki?

18 marca 2021

W bezmiarze naszej galaktyki astrofizycy od lat tropią pevatrony, naturalne akcelera-tory cząstek o monstrualnych energiach. Dzięki obserwatorium promieniowania kosmicznego HAWC właśnie natrafiono na kolejny prawdopodobny ślad ich istnienia: fotony o jednych z najwyższych energiach. Szczególnie istotny jest jednak fakt, że tym razem wysokoenergetyczne fotony udało się nie tylko zarejestrować, ale i ustalić prawdopodobne miejsce ich pochodzenia.

więcej

Monstrualny akcelerator cząstek w Kokonie Łabędzia

11 marca 2021

W samym sercu Łabędzia, jednego z najpiękniejszych gwiazdozbiorów letniego nieba, bije źródło cząstek promieniowania kosmicznego o dużych energiach: Kokon Łabędzia. Międzynarodowa grupa naukowców z obserwatorium HAWC zdobyła dowody wskazujące, że ta rozległa struktura astronomiczna jest najpotężniejszym z dotychczas poznanych naturalnych akceleratorów cząstek naszej galaktyki.

więcej

Precyzyjna diagnostyka ultraszybkich impulsów z lasera na swobodnych elektronach

4 marca 2021

Pomiary zmian parametrów optycznych w półprzewodnikach, wywołanych naświetlaniem promieniowaniem X, znalazły zastosowanie w diagnostyce ultraszybkich impulsów z lasera na swobodnych elektronach, pozwalając osiągać rozdzielczości rzędu i poniżej 10 femtosekund. Jednak dodatkowe procesy transportu i rekombinacji elektronów i dziur wytworzonych w materiale przez jonizujące promieniowanie X, zaburzają ten pomiar i mogą znacząco obniżyć jego dokładność. Międzynarodowa kolaboracja badawcza, z udziałem naukowców z IFJ PAN, przeprowadziła badania eksperymentalne i teoretyczne tych niepożądanych procesów i oszacowała ilościowo ich wkład.

więcej