Najnowsze artykuły

Asymetria w produkcji materii i antymaterii może zaburzać detekcję neutrin

23 maja 2018

Z danych zebranych przez detektor LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów wynika, że cząstki znane jako mezony powabne oraz ich antymaterialne odpowiedniki nie są wytwarzane w idealnie równych proporcjach. Fizycy z Krakowa zaproponowali własne wyjaśnienie tego zjawiska i przedstawili związane z nim przewidywania, o konsekwencjach interesujących zwłaszcza dla astronomii wysokoenergetycznych neutrin.

więcej

Jak rodzą się hadrony przy ogromnych energiach dostępnych w LHC?

1 marca 2018

Nasz świat składa się głównie z cząstek zbudowanych z trzech kwarków powiązanych gluonami. Proces zlepiania się kwarków, zwany hadronizacją, jest wciąż słabo poznany. Dzięki analizie unikalnych danych zebranych dla wysokoenergetycznych zderzeń protonów w akceleratorze LHC fizycy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, działający w międzynarodowej współpracy przy eksperymencie LHCb, zdobyli na jego temat nowe informacje.

więcej

Poszukiwania ciemnej materii: Kurczą się kryjówki dla aksjonów

14 lutego 2018

Gdyby istniały, aksjony – jedne z kandydatów na cząstki zagadkowej ciemnej materii – mogłyby oddziaływać z materią tworzącą nasz świat, jednak musiałyby to robić znacznie, znacznie słabiej niż się dotychczas wydawało. Nowe, rygorystyczne ograniczenia na właściwości aksjonów narzucił międzynarodowy zespół naukowców odpowiedzialnych za eksperyment nEDM.

więcej

Jakimi sieciami strumieni płyną naukowe idee?

10 stycznia 2018

Gdy naukowcy mają ciekawy pomysł, jego rezultatem zwykle jest wspólna publikacja. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie wykazano, że śledząc zależności między współautorami, można nie tylko zobaczyć ścieżki, którymi przepływają naukowe idee, ale także odtworzyć strukturę naukowej współpracy i wykryć tworzące się społeczności. Co ciekawe, zaproponowana metoda analizy może być skutecznym narzędziem walki z terrorystami i... nieuczciwymi politykami.

więcej

GAMBIT zawęża kryjówki „nowej fizyki”

14 grudnia 2017

Cząstki elementarne „nowej fizyki” muszą być tak masywne, że ich wykrycie w LHC, największym współczesnym akceleratorze, nie będzie możliwe. Ten mało optymistyczny wniosek płynie z najobszerniejszego przeglądu danych obserwacyjnych z wielu eksperymentów naukowych i ich konfrontacji z kilkoma popularnymi odmianami teorii supersymetrii. Skomplikowane, niezwykle wymagające obliczeniowo analizy przeprowadził zespół międzynarodowego projektu GAMBIT – i zostawił cień nadziei.

więcej