Najnowsze artykuły

Mapa deformacji jąder atomowych przypomina swym kształtem górski krajobraz

30 grudnia 2020

Do niedawna uważano, że jedynie jądra bardzo masywnych pierwiastków mogą posiadać wzbudzone stany ze spinem zerowym o zwiększonej stabilności, w których przyjmują kształt znacznie różniący się od ich kształtu normalnego. Tymczasem międzynarodowy zespół badaczy z Rumunii, Francji, Włoch, USA i Polski w swej najnowszej pracy wykazał, że stany takie istnieją również w dużo lżejszych jądrach niklu. Pozytywna weryfikacja uwzględnionego w tych doświadczeniach modelu teoretycznego pozwala na opisywanie właściwości układów jądrowych niedostępnych w ziemskich laboratoriach.

więcej

Najnowsze badania magnezu torują drogę nowym materiałom biomedycznym

17 grudnia 2020

Materiały stosowane w biomedycynie muszą cechować się kontrolowaną biodegradowalnością, odpowiednią wytrzymałością i całkowitym brakiem toksyczności dla ludzkiego organizmu. Poszukiwanie takich materiałów nie jest więc prostym zadaniem. W tym kontekście naukowcy od dłuższego czasu interesują się magnezem. Wykorzystując między innymi spektroskopię anihilacji pozytonów, badaczom udało się wykazać, że magnez poddany powierzchniowej obróbce mechaniczno-ściernej uzyskuje niezbędne dla materiału biokompatybilnego właściwości.

więcej

Bitcoin jest odporny na COVID!

12 listopada 2020

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-1 w bardzo istotny sposób odcisnęła swoje piętno na światowej gospodarce. Z tego względu miała niebagatelny wpływ na zachowanie wszystkich instrumentów finansowych, w tym kryptowalut. Okazuje się, że wahania, jakich doświadcza rynek walut wirtualnych w tym okresie, odzwierciedla zmiany innych rynków kapitałowych i towarowych. Ponadto rynek ten wykazał się względną stabilnością w tym trudnym czasie. Jest to kolejny dowód na to, że kryptowaluty można traktować jako dojrzały i pełnoprawny instrument finansowy.

więcej

Znaleziono nową cechę w widmie energii promieni kosmicznych ultra-wysokich energii

26 października 2020

Widmo energii cząstek o najwyższych energiach we Wszechświecie – promieni kosmicznych o ultra-wysokich energiach – zostało zmierzone w Obserwatorium Pierre Auger z bezprecedensową precyzją. Oprócz dobrze znanego załamania w widmie energii, zwykle określanego jako „kostka” (ang. „ankle”), znalezione zostało nowe załamanie przy nieco wyższej energii. To nowe załamanie można wyjaśnić jako efekt zmiennego składu promieni kosmicznych, zależnego od energii. Wyniki te zostały opublikowane w dwóch powiązanych ze sobą artykułach (Phys. Rev. Lett. 125, 121106 (2020) i Phys. Rev. D 102, 062005 (2020)).

więcej

Egzotyczne neutrina będzie trudno wywęszyć

15 lipca 2020

Międzynarodowy zespół tropiący neutrina „nowej fizyki” skonfrontował dane ze wszystkich istotnych eksperymentów powiązanych z rejestracją neutrin z rozszerzeniami Modelu Standardowego proponowanymi przez teoretyków. Najnowsza analiza, pierwsza o tak kompleksowym zasięgu, ukazuje skalę wyzwań stojących przed poszukiwaczami prawoskrętnych neutrin, ale też niesie i iskierkę nadziei.

więcej