Najnowsze artykuły

Egzotyczne neutrina będzie trudno wywęszyć

15 lipca 2020

Międzynarodowy zespół tropiący neutrina „nowej fizyki” skonfrontował dane ze wszystkich istotnych eksperymentów powiązanych z rejestracją neutrin z rozszerzeniami Modelu Standardowego proponowanymi przez teoretyków. Najnowsza analiza, pierwsza o tak kompleksowym zasięgu, ukazuje skalę wyzwań stojących przed poszukiwaczami prawoskrętnych neutrin, ale też niesie i iskierkę nadziei.

więcej

Natura sił jądrowych odciśnięta w fotonach

26 czerwca 2020

Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu w Mediolanie oraz innych krajów potwierdzili konieczność uwzględnienia oddziaływania trójnukleonowego w opisie elektromagnetycznych przejść w jądrze atomowym 20O. Istotnym elementem służącym do weryfikacji współczesnych obliczeń teoretycznych struktury jądrowej było zastosowanie najnowocześniejszych układów detektorów promieniowania gamma oraz nowo opracowanej techniki pomiaru femtosekundowych czasów życia egzotycznych jąder wytwarzanych w głęboko nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów.

więcej

Nowatorski katalizator zbudowany z nanocząstek Pt, Re oraz SnO2 jako materiał anodowy w ogniwach paliwowych zasilanych etanolem

24 czerwca 2020

Naukowcom z Zakładu Nanomateriałów Funkcjonalnych Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk udało się zaprojektować i wytworzyć funkcjonalny trójskładnikowy katalizator Pt/Re/SnO2/C jako materiał anodowy w ogniwie paliwowym zasilanym etanolem. Było to możliwe dzięki zsyntetyzowaniu nanocząstek platyny, renu i tlenku cyny o odpowiedniej strukturze oraz zapewnieniu fizycznego kontaktu między nimi. Pozwoli to na produkcję wydajniejszych, bardziej ekologicznych i tańszych katalizatorów do ogniw paliwowych.

więcej

Kwantowe pierścienie w ryzach laserowego światła

17 czerwca 2020

Ultrazimne atomy, uwięzione w odpowiednio przygotowanych pułapkach optycznych, mogą się układać w zaskakująco złożone, dotychczas nieobserwowane struktury, twierdzą naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Zgodnie z ich najnowszymi przewidywaniami, materia w sieciach optycznych powinna w kontrolowany sposób formować rozciągłe i niejednorodne kwantowe pierścienie.

więcej

Anizotropia relaksacji spin-sieć w magnetykach molekularnych

3 czerwca 2020

Zespół uczonych z Zakładu Magnetyzmu Molekularnego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z naukowcami z Żeńskiego Uniwersytetu w Narze (Japonia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonał kolejny ważny krok w kierunku zbudowania funkcjonalnego komputera kwantowego. Wykorzystując materiał zawierający jony terbu oraz specjalny układ pomiarowy, badacze dokonali szczegółowej analizy dynamicznych właściwości magnetycznych w pojedynczych magnesach molekularnych w zależności od ich orientacji w polu magnetycznym. Odkryta wyraźna anizotropia tych własności będzie mieć kluczowe znaczenie przy konstruowaniu podzespołów elektroniki molekularnej.

więcej