Najnowsze artykuły

Więcej energii to więcej efektów – w zderzeniach protonów

3 października 2019

Im większa energia zderzeń cząstek, tym ciekawsza fizyka. Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie znaleźli kolejne potwierdzenie tej tezy, tym razem w zderzeniach wysokoenergetycznych protonów z protonami bądź jądrami ołowiu.

więcej

Łowcy cząstek promieniowania kosmicznego łączą się w CREDO

11 września 2019

Planetarny detektor cząstek promieniowania kosmicznego CREDO, tworzony przez podmioty naukowe i edukacyjne oraz indywidualnych pasjonatów z niemal wszystkich kontynentów, ukonstytuował swoją działalność. W przedsięwzięciu, próbującym weryfikować m.in. hipotezy dotyczące kwantowej struktury czasoprzestrzeni czy potencjalnych związków między promieniowaniem kosmicznym a trzęsieniami ziemi bądź zachorowalnością na raka, może współuczestniczyć każdy właściciel smartfona.

więcej

Ogólnoplanetarne obserwatorium cząstek promieniowania kosmicznego CREDO – pakiet prasowy

11 września 2019

W związku z formalnym ukonstytuowaniem projektu ogólnoplanetarnego obserwatorium cząstek promieniowania kosmicznego CREDO, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie przygotował tematyczny pakiet prasowy dotyczący zagadnień związanych z projektem i promieniowaniem kosmicznym.

więcej

Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów (węglika krzemu)

29 sierpnia 2019

Defekty w kryształach, zwłaszcza dyslokacje krawędziowe o charakterze długich uskoków, wpływają na strukturę całego materiału i modyfikują jego podstawowe właściwości, redukując możliwości zastosowań. Fizycy z Krakowa i Warszawy na przykładzie kryształu węglika krzemu pokazali, że nawet tak wymagające obliczeniowo defekty można z powodzeniem badać z dokładnością atomową za pomocą umiejętnie skonstruowanego modelu.

więcej

Kryształy fluorku litu „widzą” ciężkie jony o dużych energiach

19 sierpnia 2019

Do rejestrowania śladów cząstek jądrowych od niedawna używa się kryształów fluorku litu. Fizycy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie właśnie wykazali, że kryształy te świetnie nadają się również do detekcji przelotów wysokoenerge- tycznych jonów pierwiastków nawet tak ciężkich jak żelazo.

więcej