Najnowsze artykuły

Co widzi fizyk, gdy patrzy na rynek tokenów NFT?

21 lutego 2024

Rynek kolekcjonerskich aktywów cyfrowych, czyli niewymiennych tokenów NFT, to ciekawy przykład układu fizycznego o dużej skali złożoności, nietrywialnej dynamice i oryginalnej logice transakcji finansowych. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie szerszej analizie poddano jego globalne cechy statystyczne.

więcej

Magnez nadal ma szansę stać się wydajnym magazynem wodoru

24 stycznia 2024

Łatwo jest z optymizmem patrzeć na wodór jako paliwo idealne. Znacznie trudniej jest zaproponować rozwiązanie problemu absolutnie podstawowego: jak to paliwo efektywnie magazynować? Szwajcarsko-polski zespół fizyków doświadczalnych i teoretycznych znalazł odpowiedź na pytanie, dlaczego dotychczasowe próby wykorzystania w tym celu obiecującego wodorku magnezu okazały się niezadowalające – i dlaczego w przyszłości mogą się zakończyć sukcesem.

więcej

Pomerony w protonie nie niszczą maksymalnego splątania

17 stycznia 2024

Gdy wysokoenergetyczny foton uderza w proton, cząstki wtórne rozbiegają się w sposób wskazujący, że wnętrze protonu jest maksymalnie splątane. Międzynarodowy zespół fizyków z udziałem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie właśnie wykazał, że maksymalne splątanie jest obecne w protonie nawet w tych przypadkach, gdy w zderzenia są zaangażowane pomerony.

więcej

LHCb: W korelacjach widać niuanse procesu narodzin cząstek

23 listopada 2023

Wysokoenergetyczne kolizje jonów w Wielkim Zderzaczu Hadronów są zdolne wytworzyć plazmę kwarkowo-gluonową. Tylko czy do jej powstania naprawdę są konieczne ciężkie jądra atomowe? A nade wszystko: jak z takiej plazmy rodzą się później cząstki wtórne? Kolejnych poszlak w poszukiwaniach odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsza analiza zderzeń protonów z protonami lub jonami, zaobserwowanych w ramach eksperymentu LHCb.

więcej

Tani i wydajny katalizator etanolu z nanocząstek stapianych laserem

8 listopada 2023

Ogniwa paliwowe zasilane etanolem uchodzą za obiecujące źródła zielonej energii elektrycznej. Przy ich produkcji używa się jednak drogich katalizatorów z platyny. Badania nad laserowym stapianiem zawiesin, przeprowadzone w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, naprowadziły naukowców na trop materiałów katalizujących etanol z efektywnością podobną – a potencjalnie nawet większą – jak platyna, przy tym zbudowanych z wielokrotnie tańszego pierwiastka.

więcej