Najnowsze artykuły

Rentgenowski krok ku superszybkiej nanoelektronice

14 grudnia 2022

Gdy zbudowany z odpowiednio dobranych warstw materiał o własnościach magnetycznych zostanie oświetlony impulsem z lasera rentgenowskiego, błyskawicznie się demagnetyzuje. Zjawisko, dotychczas słabo poznane, w przyszłości można byłoby wykorzystać w nanoelektronice, na przykład do budowy ultraszybkich przełączników magnetycznych. Ważnym krokiem ku temu celowi jest nowe narzędzie, opracowane przez polsko-niemiecko-włoski zespół naukowców w ramach wspólnego projektu badawczego European XFEL i IFJ PAN.

więcej

Fantomy wracają zza Księżyca z cennymi danymi o dawkach promieniowania kosmicznego

8 grudnia 2022

Wraz ze statkiem Orion misji Artemis I na Ziemi wylądują dwa ludzkie fantomy, w ramach eksperymentu MARE wyposażone w liczne detektory promieniowania kosmicznego. Informacje zgromadzone przez detektory po raz pierwszy pozwolą zweryfikować kluczową dla ludzkiej obecności w dalekim kosmosie wiedzę o wpływie promieniowania kosmicznego na zdrowie astronautów mających żyć i pracować w środowisku pozbawionym ochronnego działania magnetosfery naszej planety.

więcej

„Rozciągnięte” stany jądrowe pod lupą krakowskiego cyklotronu

3 listopada 2022

Wszystkie pierwiastki powstały w procesie ewolucji Wszechświata zdominowanym przez lekkie jądra atomowe. Właściwości tych jąder mają więc kluczowe znaczenie nie tylko w astrofizyce, ale również w odniesieniu do naszej codzienności. Wiedzę o lekkich jądrach atomowych udało się właśnie poszerzyć dzięki przeprowadzonym w Krakowie badaniom akceleratorowym nad specyficznymi stanami wzbudzonymi jąder węgla 13C.

więcej

Mniej niewiadomych przy laserowej nanosyntezie kompozytów

31 sierpnia 2022

Kompozytowe cząstki o rozmiarach submikronowych można wytwarzać oświetlając zawiesinę nanocząstek wiązką laserową. W trakcie naświetlania zachodzą gwałtowne procesy fizyczne i chemiczne, z których wiele pozostawało słabo poznanych. Zakończone niedawno eksperymenty, zrealizowane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, bardzo dosłownie rzuciły nowe światło na część z dotychczasowych zagadek.

więcej

Detektory z IFJ PAN w misji kosmicznej Artemis I

29 sierpnia 2022

W dniu 29 sierpnia o godzinie 14:33 planowany jest start rakiety SLS z kapsułą Orion, który rozpocznie bezzałogową misję kosmiczną Artemis I. Jest to pierwszy etap nowego programu NASA, który ma umożliwić długoterminową obecność człowieka na Księżycu. Orion okrąży Księżyc, po czym powróci na Ziemię.

więcej