Najnowsze artykuły

Bitcoin jest odporny na COVID!

12 listopada 2020

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-1 w bardzo istotny sposób odcisnęła swoje piętno na światowej gospodarce. Z tego względu miała niebagatelny wpływ na zachowanie wszystkich instrumentów finansowych, w tym kryptowalut. Okazuje się, że wahania, jakich doświadcza rynek walut wirtualnych w tym okresie, odzwierciedla zmiany innych rynków kapitałowych i towarowych. Ponadto rynek ten wykazał się względną stabilnością w tym trudnym czasie. Jest to kolejny dowód na to, że kryptowaluty można traktować jako dojrzały i pełnoprawny instrument finansowy.

więcej

Znaleziono nową cechę w widmie energii promieni kosmicznych ultra-wysokich energii

26 października 2020

Widmo energii cząstek o najwyższych energiach we Wszechświecie – promieni kosmicznych o ultra-wysokich energiach – zostało zmierzone w Obserwatorium Pierre Auger z bezprecedensową precyzją. Oprócz dobrze znanego załamania w widmie energii, zwykle określanego jako „kostka” (ang. „ankle”), znalezione zostało nowe załamanie przy nieco wyższej energii. To nowe załamanie można wyjaśnić jako efekt zmiennego składu promieni kosmicznych, zależnego od energii. Wyniki te zostały opublikowane w dwóch powiązanych ze sobą artykułach (Phys. Rev. Lett. 125, 121106 (2020) i Phys. Rev. D 102, 062005 (2020)).

więcej

Egzotyczne neutrina będzie trudno wywęszyć

15 lipca 2020

Międzynarodowy zespół tropiący neutrina „nowej fizyki” skonfrontował dane ze wszystkich istotnych eksperymentów powiązanych z rejestracją neutrin z rozszerzeniami Modelu Standardowego proponowanymi przez teoretyków. Najnowsza analiza, pierwsza o tak kompleksowym zasięgu, ukazuje skalę wyzwań stojących przed poszukiwaczami prawoskrętnych neutrin, ale też niesie i iskierkę nadziei.

więcej

Natura sił jądrowych odciśnięta w fotonach

26 czerwca 2020

Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu w Mediolanie oraz innych krajów potwierdzili konieczność uwzględnienia oddziaływania trójnukleonowego w opisie elektromagnetycznych przejść w jądrze atomowym 20O. Istotnym elementem służącym do weryfikacji współczesnych obliczeń teoretycznych struktury jądrowej było zastosowanie najnowocześniejszych układów detektorów promieniowania gamma oraz nowo opracowanej techniki pomiaru femtosekundowych czasów życia egzotycznych jąder wytwarzanych w głęboko nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów.

więcej

Nowatorski katalizator zbudowany z nanocząstek Pt, Re oraz SnO2 jako materiał anodowy w ogniwach paliwowych zasilanych etanolem

24 czerwca 2020

Naukowcom z Zakładu Nanomateriałów Funkcjonalnych Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk udało się zaprojektować i wytworzyć funkcjonalny trójskładnikowy katalizator Pt/Re/SnO2/C jako materiał anodowy w ogniwie paliwowym zasilanym etanolem. Było to możliwe dzięki zsyntetyzowaniu nanocząstek platyny, renu i tlenku cyny o odpowiedniej strukturze oraz zapewnieniu fizycznego kontaktu między nimi. Pozwoli to na produkcję wydajniejszych, bardziej ekologicznych i tańszych katalizatorów do ogniw paliwowych.

więcej