Najnowsze artykuły

Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN na krakowskim synchrotronie

31 marca 2021

Niewiele związków jest dziś równie istotnych dla przemysłu i medycyny co ditlenek tytanu. Mimo różnorodności i popularności zastosowań, część zagadnień związanych z budową powierzchni materiałów tworzonych z tego związku i zachodzącymi w niej procesami wciąż pozostaje niejasnych. Niektóre ze swoich tajemnic ditlenek tytanu właśnie odsłonił przed naukowcami z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. W swoich badaniach po raz pierwszy wykorzystali oni synchrotron SOLARIS.

więcej

HAWC: Czy fotony o ekstremalnych energiach pochodzą z największego akceleratora Galaktyki?

18 marca 2021

W bezmiarze naszej galaktyki astrofizycy od lat tropią pevatrony, naturalne akcelera-tory cząstek o monstrualnych energiach. Dzięki obserwatorium promieniowania kosmicznego HAWC właśnie natrafiono na kolejny prawdopodobny ślad ich istnienia: fotony o jednych z najwyższych energiach. Szczególnie istotny jest jednak fakt, że tym razem wysokoenergetyczne fotony udało się nie tylko zarejestrować, ale i ustalić prawdopodobne miejsce ich pochodzenia.

więcej

Monstrualny akcelerator cząstek w Kokonie Łabędzia

11 marca 2021

W samym sercu Łabędzia, jednego z najpiękniejszych gwiazdozbiorów letniego nieba, bije źródło cząstek promieniowania kosmicznego o dużych energiach: Kokon Łabędzia. Międzynarodowa grupa naukowców z obserwatorium HAWC zdobyła dowody wskazujące, że ta rozległa struktura astronomiczna jest najpotężniejszym z dotychczas poznanych naturalnych akceleratorów cząstek naszej galaktyki.

więcej

Precyzyjna diagnostyka ultraszybkich impulsów z lasera na swobodnych elektronach

4 marca 2021

Pomiary zmian parametrów optycznych w półprzewodnikach, wywołanych naświetlaniem promieniowaniem X, znalazły zastosowanie w diagnostyce ultraszybkich impulsów z lasera na swobodnych elektronach, pozwalając osiągać rozdzielczości rzędu i poniżej 10 femtosekund. Jednak dodatkowe procesy transportu i rekombinacji elektronów i dziur wytworzonych w materiale przez jonizujące promieniowanie X, zaburzają ten pomiar i mogą znacząco obniżyć jego dokładność. Międzynarodowa kolaboracja badawcza, z udziałem naukowców z IFJ PAN, przeprowadziła badania eksperymentalne i teoretyczne tych niepożądanych procesów i oszacowała ilościowo ich wkład.

więcej

Stały rozpuszczalnik sposobem na unikatowe materiały

24 lutego 2021

Materiały niemożliwe do otrzymania dotychczasowymi metodami można wyprodukować z użyciem stałego, nanostrukturalnego rozpuszczalnika krzemionkowego. Nowatorskie podejście do wytwarzania substancji o unikatowych własnościach fizyko-chemicznych zaprezentowali naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

więcej